Integritate instituțională

Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismele de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 a Direcţia Județeană de Statistică Dâmbovița

Declaraţie privind asumarea unei agende de integritate organizaţională a Direcţia Județeană de Statistică Dâmbovița

Plan de integritate 2021-2025 – Direcţia Județeană de Statistică Dâmbovița

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate

Rapoarte de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție

Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcţiei Județeană de Statistică Dâmbovița

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante