Populaţia

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia rezidentă (stabilă), pe sexe şi medii, la 1 iulie 1990-2021

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie 1990-2021

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie 1992-2021

Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anii 1990-2021

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anii 2012-2021

Durata medie a vieţii, pe sexe, în perioada 1990-2021

Populaţia după domiciliu,  pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2021

Populaţia după domiciliu,  pe localităţi şi grupe de vârstă, la 1 iulie 2021