Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale

la nivel de secţiune CAEN  2001-2018