Locuinţe şi utilităţi publice

Fondul de locuinţe, 1990-2019

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie 2019

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor, în perioada 1990-2019

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite, în perioada 1990-2019

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul 2019

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie 2019