Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmbovița

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa are conform Ordinului Preşedintelui INS nr. 512/01.10.2013  următoarea structură organizatorică :

  • Serviciul de producţie statisticǎ ;
  • Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistică, sintezǎ, diseminare şi relaţii cu publicul;
  • Compartimentul de cercetări statistice în gospodăriile populaţiei;
  • Compartimentul de gestionare resurse umane şi contabilitate.

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale/direcţiile din I.N.S. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

Organigrama

Regulament intern

Regulament de organizare şi funcţionare

Codul de conduită etică al statisticienilor